कर्मचारी प्रोफाइल

कर्मचारी प्रोफाइल


User profile picture

पूर्ण बहादुर शाह

कार्यालय प्रमुख

User profile picture

राम बहादुर भाट

लेखा प्रमुख

User profile picture

महा सि भण्डारी

कार्यालय सहयाेगी

User profile picture

मिन बहादुर साउद

कार्यालय सहयाेगी

User profile picture

महेन्द्र बहादुर कुँवर

सहायकस्तर पाचाै

User profile picture

चक्र धामी

सहायकस्तर पाचाै

हालसम्मका महानिर्देशकहरु